สิทธิประโยชน์.. พิเศษสำหรับคุณ

บ้านระเบียงดาว พรีวิลิจโฮม, เขาใหญ่, โคราช

EN
TH

สิทธิประโยชน์.. พิเศษสำหรับคุณ

  • ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์จากการขายบริการห้องพักของตนเอง หลังหักค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดข้อตกลง ในสัดส่วน 60 : 40 (ลูกค้ารับ 60 และโครงการรับ 40)
  • ในระหว่างก่อสร้างบ้านพัก นับจากวันที่ทำสัญญา จนถึงการโอน กรรมสิทธิ์ ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักรีสอร์ท และโรงแรมในเครือ ดังนี้
    1. 2.1 ลูกค้าผู้ทำสัญญาซื้อบ้าน แบบชัยพฤกษ์ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพัก 4 ห้องพัก ต่อ 1 สัญญา
      2.2 ลูกค้าผู้ทำสัญญาซื้อบ้าน แบบราชพฤกษ์ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพัก 6 ห้องพัก ต่อ 1 สัญญา
  • ได้รับบัตรสิทธิพิเศษ (Privilege Card) เพื่อใช้เป็นส่วนลด ในการรับประทานอาหารในรีสอร์ท และรับแต้มสะสม การเข้าพักของรีสอร์ทในเครือของบริษัทฯ
  • ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษ ในการจองห้องพักของรีสอร์ทในเครือของ บริษัทฯ ในราคาลด 50% ของราคาปกติ โดยไม่รวมอาหารเช้า (*ยกเว้นการจองในช่วง Long Weekends และเทศกาล)
 
บ้านระเบียงดาวการ์เด้นแอนด์รีสอร์ท , เขาใหญ่, จังหวัดนครราชสีมา(โคราช), ประเทศไทย ระเบียงเรือ บีช รีสอร์ท, หาดเจ้าสำราญ, จังหวัดเพชรชุรี, ประเทศไทย